Choď na obsah Choď na menu
 


Portréty

12. 10. 2012

Pôvodný zámer zostaviť katalóg CO-manov paradoxne nenarazil na nedostatok použiteľných fotografií, ani na získanie overených faktov, ale na ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov. V ňom je zverejnenie údajov podmienené súhlasom dotknutej osoby. Zaujímavé a charakteristické je, že s výhradami k zverejneniu sa ozvali práve tí, ktorí pre rozvoj CO nič neznamenali ani nevykonali. Najjednoduchšie by bolo Portréty zmazať. Veď kto nič nerobí, ten sa predsa nevystavuje žiadnemu nebezpečenstvu, že ho niekto z niečoho obviní. Je mi však ľúto, kvôli tým, ktorí sa na dotvorení obsahu podieľali. Preto som kompromisne znížil konkrétnosť údajov a počkám si, či aj v takejto oklieštenej podobe to bude ešte niekomu prekážať.

Akékoľvek návrhy a požiadavky posielajte aj naďalej na adresu: milan.juglon.zatko@gmail.com

 

2012-adamat.jpg

Jaroslav Adamát (*1948), pplk., Ing.

Pôsobil v rokoch 1973 - 1995 na úseku materiálno-technického zabezpečenia CO, neskôr na úseku personálnej práce.

bagar.jpg

Oldřich Bagár, pplk., Ing.

Pôsobil u vojenského útvaru CO v Malackách, neskôr na úseku materiálno-technického zabezpečenia.

Beseda-2012.jpg

Michal Beseda, pplk., Ing.

Prakticky celú svoju pracovnú činnosť v CO venoval spojeniu, vyrozumeniu a varovaniu v CO.

Blaszek.jpg

Vojtech Blazsek (*1943), pplk., Mgr.

Jeho meno je trvalo spojené s pôsobením na štábe CO okresu Galanta, ktorý dlhodobo riadil. 

2012-blosciscak.jpg

Jozef Bloščičák, pplk., Ing.

S jeho menom je spojené riadenie štábu CO okresu Michalovce, kde dlhodobo pôsobil.

2010-boledovic.jpg

Štefan Boledovič (*1942), plk., Ing.

V rokoch 1971 - 2002 pôsobil na úseku rozvíjania CO a potom ešte dva roky na Prezídiu HaZZ. 

2010-brtan.jpg

Eduard Brtáň, pplk., Ing.

Mnoho rokov pôsobil na úseku spojenia, vyrozumenia a varovania na republikovej úrovni riadenia CO.

2010-brunnler.jpg

Rudolf Brünnler (*1938), plk., PaedDr.

Od roku 1964 kedy začal na štábe CO okresu Košice-vidiek prešiel do roku 1998 viacerými úsekmi a funkciami na republikovej úrovni CO.

2012-ciganek.jpg

František Cigánek (*1948), plk., JUDr.

Po začiatkoch v roku 1971 na štábe CO okresu Veľký Krtíš pôsobil až do roku 1993 na republikovej úrovni úseku školenia a výcviku CO.

p1050466.jpg

Milan Dudáš (1948 - 2013), pplk., Ing.

Začínal v roku 1972 na štábe CO Zsl. kraja, neskôr riadil úsek ochrany obyvateľstva a národného hospodárstva úradu CO až do roku 2007.

fajnorova-2011.jpg

Emília Fajnorová (*1949)

Dlhoročná administratívna pracovníčka na republikovom štábe CO a jeho nástupníckych organizáciách.

filo.jpg

Eugen Filo (1931 - 1992), plk.

Jeden z pôvodnej zostavy pracovníkov CO riadil mnoho rokov ekonomický úsek.

galbava-2006.jpg

Viera Galbavá (*1943)

Dlhoročná administratívna pracovníčka na republikovom štábe CO a jeho nástupníckych organizáciách.

gulikova.jpg

Zita Guliková (*? - 2010), pplk.

Mnoho rokov riadila spisovú a archívnu službu na republikovom štábe CO a jeho nástupníckych organizáciách.

havran.jpg

Ondrej Havran (*1932 - 2013), plk., Ing.

Dlhé roky riadil úsek PRChZVO, neskôr úsek ochrany obyvateľstva a národného hospodárstva na republikovej úrovni.

2011-horcikova.jpg

Mária Hôrčiková (*1929), mjr.

Pôvodnú profesiu vojenskej spojárky neskôr vymenila za prácu na úseku školenia a výcviku na republikovom štábe CO a jeho nástupníckych organizáciách.

horsky-2013.jpg

Marián Horský, plk., Ing.

Niekoľko rokov riadil ženijno-technický úsek na štábe CO hlavného mesta Bratislavy.

2012-hosko.jpg

Marián Hoško, pplk., PhDr.

S jeho menom je spojené dlhoročné pôsobenie a riadenie štábu CO okresu Poprad.

hunak-2010.jpg

Jozef Hunák (*1933), pplk.

V rokoch 1970 - 1985 pôsobil na personálnom úseku štábu CO Západoslovenského kraja a neskôr až do roku 1990 na republikovom štábe CO a jeho nástupníckej organizácii.

chury-2012.jpg

Oto Churý (*1944 - 2015)

Pôsobil v CO iba štyri roky. Napriek tomu sa spolu s manželkou stal neodmysliteľnou súčasťou CO-manov.

2010-churyova.jpg

Dagmar Churyová (*1946), npráp.

Dlhé roky pracovala, neskôr i riadila úsek spisovej a archívnej služby na republikovom štábe CO a jeho nástupníckych organizáciách.

2012-janata.jpg

Pavel Janata (*1943), pplk.

Až do novembra 1992 pôsobil a neskôr i riadil zabezpečovanie rýchlej odozvy CO na mimoriadne situácie na republikovej úrovni.

2012-janco.jpg

Ludvík Jančo (*1932), plk., Mgr.

Od roku 1972 na organizačnom úseku, neskôr na úseku rozvíjanej CO a v rokoch 1980 - 1990 riadil úsek prípravy na CO na republikovom štábe CO.

jediny-2011.jpg

Marián Jediný (*1946), pplk., Ing.

V roku 1969 nastúpil na štáb CO okresu Lučenec a v rokoch 1981-2010 pôsobil na operačnom úseku republikového štábu CO a jeho nástupníckych organizáciách.

karabova.jpg

Daniela Karabová (*1960), Ing.

Dlhoročná pracovníčka na finančnom úseku úradu CO MV SR a jeho nástupníckych organizáciách.

2006100714.01-sano.jpg

Alexander Kertész (*1943), plk., PhDr.

1970 - štáb CO okresu Trebišov, 1971 - štáb CO obvodu Bratislava IV, 1982 - federálny štáb CO, 1989 - 2001 riadil operačný odbor úradu CO.

2012-kettner.jpg

Karel Kettner (*1953), pplk., Ing.

V rokoch 1979 - 1993 pôsobil na finančnom úseku republikového štábu CO a jeho nástupníckych organizáciách.

img_0371.jpg

Miroslav Klčo (*1948), plk., Ing.

Od roku 1978 na operačnom úseku republikového štábu CO, neskôr na štábe CO Zsl. kraja a do roku 2010 riadil štáb CO okresu Bratislava-vidiek.

kluka-2011.jpg

Jozef Kluka (*1949), pplk., Ing.

Na štáb CO okresu Trnava nastúpil v roku 1974 a po šiestich rokoch ho 30 rokov riadil.

2012-krasnansky.jpg

Karol Krasňanský (*? - 2017), plk., Ing.

Dlhoročný zástupca náčelníka republikového štábu CO.

 

krigler.jpg

Ondrej Krigler (*1922 - 2006), pplk.

Pôvodne spojár zakotvil dlhodobo na operačnom úseku republikového štábu CO.                              

masaryk-2011.jpg

Benjamín Masaryk, (*1930 - 2017), pplk., JUDr.

S jeho menom je spojené plánovanie a organizácia vnútornej činnosti republikového štábu CO a jeho nástupníckych organizácií.

michalik-2012.jpg

Michal Michalík (*1946), mjr., Ing.

Relatívne krátko, ale aktívne pôsobil na úseku stavebného a ženijno-technického zabezpečenia opatrení civilnej ochrany.

pa070015.jpg

Alica Mišanková (*1936)

V rokoch 1971 - 1997 pôsobila na personálnom úseku republikového štábu CO.

 

mrazova.jpg

Jozef Mojžiš (*1943 -2018)

Jozef Mojžiš ostane v našich spomienkach bytostne spojený so štábom CO okresu Zvolen a veselou mysľou, ktorou tešil svoje okolie.

mrazova.jpg

Júlia Mrázová (*1942 - 2013)

V rokoch 1973 -1997 pôsobila na finančnom úseku republikového štábu CO a jeho nástupníckych organizácií.

murcin.jpg

Kvetoslav Murcín (*1943 - 2008), plk., Ing.

Pôsobil a riadil ženijno - technický úsek na štábe CO hlavného mesta Bratislavy a neskôr úsek ochrany obyvateľstva a národného hospodárstva republikového štábu CO.

papanek-2012.jpgVladislav Papánek, (*1949), plk., Ing.

Dlhoročný pracovník na úseku stavebného a ženijno-technického zabezpečenia CO. Začínal na štábe CO hl. mesta Bratislavy a končil pri scivilňovaní CO v roku 1993.

pastucha.jpg

František Pastucha, pplk., PhDr.

Dlhoročný pracovník na úseku školenia a výcviku štábu CO Západoslovenského kraja.

2006-pernisova.jpg

Helena Pernišová (*1958), Mgr.

Niekoľko rokov pôsobila na úseku školenia a výcviku republikového štábu CO.                              

pesko-2006.jpg

Ladislav Peško (*1937 - 2011), plk., PhDr.

Dlhoročný pracovník na úseku školenia a výcviku republikového štábu CO.

pijak-2011.jpg

Vladimír Piják, pplk., PhDr.

Niekoľko rokov riadil štáb CO okresu Veľký Krtíš, neskôr Vzdelávací a technický ústav CO v Slovenskej Ľupči.

predajniansky.jpg

Július Predajniansky (*1924 - ?), plk., PhDr.

Dlhoročný vedúci pracovník republikového štábu CO, ktorý v CO pôsobil asi 22 rokov.

2012-priehradnik.jpg

Pavel Priehradník (*1946), pplk., Ing.

V rokoch 1974 - 1987 pôsobil na operačnom úseku republikového štábu CO. Neskôr riadil štáb CO okresu Bratislava-vidiek a až do roku 2006 štáb CO okresu Senec.

prochazka.jpg

Ivan Procházka (*1942 - 2015), kpt.

Relatívne krátko pôsobil, na úseku materiálno-technického zabezpečenia republikovéhobštábu CO.  

roessel.jpg

Oddo Roessel, (*1945 - 2017), kpt., Ing.

Prvý náčelník Krajského chemického laboratória CO Západoslovenského kraja v Jure pri Bratislave.

ronald-roth.jpg

Ronald Roth (*1953), plk., Ing., Ph.D.

V rokoch 1979 - 2009 pôsobil v rôznych funkciách na úseku PRCHZVO, v Integrovanom záchrannom systéme a Krízovom manažmente na krajskej a republikovej úrovni.

salanci.jpg

Andrej Salanci (*1944 - 2011), plk. Ing.

Pôsobil v rôznych funkciách na rôznych organizačných útvaroch CO. Svoju pracovnú kariéru zavŕšil ako náčelník štábu CO Vsl. kraja.

sandtner-2011.jpg

Ján Sandtner, plk., Ing.

Od roku 1974 chemik štábu CO obvodu, neskôr riadil štáb CO hlavného mesta Bratislavy a nástupnícku organizáciu.

selecky.jpg

Ján Selecký (*1930 - 2014), plk.

Niekoľko rokov riadil úsek PRChZVO na republikovom štábe CO. 

skyba-2013.jpg

Oldřich Skyba, pplk. Ing., CSc.

Jeden z pôvodnej zostavy zakladateľov CO v Bratislave a na Slovensku. Ojedinelý riadiaci pracovník ženijno-technického úseku CO s vedeckou hodnosťou.

slovak-2012.jpg

Vladimír Slovák, pplk. Ing.

Niekoľko rokov riadil personálny úsek republikového štábu CO a jeho nástupníckych organizácií.

smicek-2012.jpg

Štefan Smiček (*1946), pplk.

Od roku 1974 chemik na štábe CO hlavného mesta Bratislavy, od roku 1980 riadil KCHL v Jure pri Bratislave a v rokoch 1985 - 2011 pôsobil na úseku OONH republikového štábu CO.

stieranka.jpg

Juraj Stieranka, mjr.

Dlhoročný pracovník na personálnom úseku republikového štábu CO.

szeitl-2012.jpg

Ladislav Szeitl (*1950), pplk., JUDr.

Po pôsobení na štábe CO hlavného mesta Bratislavy, v rokoch 1974 - 1986 prešiel do Slovenského rozhlasu, kde pracoval až do dôchodku.

slavka-2006.jpg

Mojmír Šlávka, plk., Ing.

Pomerne krátko pôsobil a riadil úsek materiálno-technického zabezpečenia na republikovej úrovni.

snimka007.jpg

Jozef Tiso (*1930 - 2013), pplk., JUDr.

V rokoch 1967 - 1980 riadil úsek školenia a výcviku na republikovom štábe CO.

toman-2012.jpg

Alexander Toman, pplk.

Niekoľko rokov pôsobil na operačnom úseku štábu CO SR a jeho nástupníckych organizáciách.             

toth-2012.jpg

Rudolf Tóth (*1939), pplk.

Mnoho rokov pôsobil na úseku zabezpečenia odozvy CO na mimoriadne situácie. 

2012-tvorik.jpg

Milan Tvorík (*1942), pplk.

Dlhoročný pracovník pôsobiaci na finančnom úseku republikového štábu CO a jeho nástupníckych organizácií.

valenta-2006.jpg

František Valenta (*? - 2009), plk., PaedDr.

Dlhoročný pracovník na ženijno-technickom úseku, neskôr riadil úsek rozvíjanej CO na republikovom štábe CO. 

velicka-2011.jpg

Darina Velická (*1953)

Dlhoročná pracovníčka republikového štábu CO a jeho nástupníckych organizácií, ktorá vystriedala viacerých zamestnávateľov bez toho, aby zmenila budovu pracoviska.

veselovsky-2012.jpg

Dušan Veselovský (*? - 2018), plk. PhDr.

Dlhoročný pracovník, po odchode plk. Mikláša náčelník štábu CO Stredoslovenského kraja.

vikartovsky-2012.jpg

Stanislav Vikartovský, pplk., Ing.

Dlhoročný náčelník štábu CO okresu Trebišov a jeho nástupníckej organizácie.

wagner-2012.jpg

Ivan Wagner (*1939), plk., Ing.

Od roku 1965 pôsobil na rôznych riadiacich funkciách štábu CO Západoslovenského kraja a neskôr, až do roku 2004 riadil stavebno-technický úsek úradu CO SR.

zatko-d.-2012.jpg

Dušan Zaťko (*1948), plk., Ing.

Mnoho rokov riadil finančný úsek republikového štábu CO. 

2011111912.17b-milan.jpg

Milan Zaťko (*1946), pplk., Ing.

Od roku 1972 chemik na štábe CO obvodu, v rokoch 1976 - 1993 riadil úsek PRChZVO na republikovom štábe CO a do roku 2001 riadil ekonomický úsek úradu CO.
zatko-2013.jpgImrich Žatko (*1937)

Niekoľko rokov pôsobil na personálnom úseku republikového štábu CO.

zurkova.jpg

Irena Žurková (*1938 - 2012), npráp.

Spoľahlivá pracovníčka na úseku spojenia, vyrozumenia a varovania republikového štábu CO a jeho nástupníckych organizácií.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

doplnenie

(Stella Gačová, 27. 5. 2018 11:46)

za "Východ" môžeme čo to doplniť, ak budete mať záujem.
Peknú nedeľu prajem.

Re: doplnenie

(Milan, 27. 5. 2018 14:19)

Samozrejme, budem rád. Tak som to pôvodne zamýšľal, že to bude spoločné dielo, ale "skutek utek". Privítam spresnenie a doplnenie údajov k existujúcim portrétom a samozrejme aj doplnenie ďalších osôb (ale iba z radov pracovne neaktívnych). Môj mail je o.i. na ľavej strane úvodnej stránky. Ďakujem.

Doplnenie údajov o pplk.JUDr. Benjamínovi Masarykovi

(Ľuboš Masaryk, 3. 8. 2017 13:38)

Môj otec JUDr. Benjamín Masaryk sa narodil v roku 1930, zomrel 1. 1. 2017.

Oto Churý

(Milada, 2. 5. 2016 14:47)

Náhodne som nalistovala túto stránku a o.i. známych tam vidím foto a text k Otovi Churému. Ak správne rozumiem, stojí tam narodenie 1944 a rok 2015 nedajbože znamená, že vtedy zomrel? Osobne sa s ním poznáme už veľa rokov, takže som z toho šokovaná.

Chyba v mene

(IIIW, 2. 7. 2015 16:31)

Smiček má v krstnom mene "m" namiesto "n".
Žatko je ročník 1937.

Spresnenie údajov o mne

(Štefan Boledovič, 9. 7. 2014 19:01)

Na Štáb CO SR som nastúpil dňa 1.8.1971 a odišiel som 31.12.2002. Od 1.1.2003 do 31.12.2004 som bol preradený na Prezídium HaZZ. Od 1.1.2005 som v starobnom dôchodku. Ako vojak z povolania som skončil hodnosťou plukovník. U CO mám celkovo odslúžených či už ako vojak alebo občiansky pracovník celkom 11475 dní

Spresnený počet dní v CO

(IIIW, 6. 12. 2012 21:16)

Do CO som vstúpil 1. 6. 1965 a do penzie som odišiel 21. 5. 2004, kedy som dovŕšil 65 rokov fyzického veku; zákon neumožńoval štátnym zamestnancom pracovať dlhšie. Čiže: suma sumárum 14 235 dní, čo je po Marianovi Jedinom najviac. Bye, bye.
IIIW